Učivo

Informatika Všeobecná

Prezentácie 

Periférie.docx
akcia.pptx
softvér podľa oblasti použitia.docx
Počítačové vírusy a antivírové programy.ppt
História Internetu.docx
Počítačové siete
Interaktívna komunikácia.docx
Textové polia.docx
Licencie programov.docx
Dostupnosť a ochrana informácií.docx
PL - vyhľadávanie informácií na internete.docx
vstupné a výstupné zariadania počítača -
Klávesnica