Téma

Poznámky

Prezentácie

17. dejiny písma, kníh, tlač.docx
Tradičné Zdroje informácií.docx
15. informačná prípravapoužívateľa.pptx
Druhy informačných zdrojov.docx
16. Informačný prieskum v knižnično.docx
18. Dejiny písma.pptx
15. Informačná príprava používateľa.docx
Prvky Informačného prostredia.docx
6. Informačné zdroje.pptx