Informačné Zdroje

Na stránke nájdete učivo  v ppt aj word verzii. Klikni na tlačidlá. V záložke Zhrnutie je to vo forme infografiky.